PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

program razvoja podezelja logo

Naziv aktivnosti:

4. javni razpis za podukrep 9.1 Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Cilji:

- Koncentracija ponudbe in dajanje na trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, vključno z neposrednim trženjem;
- optimizacija proizvodnih stroškov in donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih standardov ter stabilizacijo cen proizvajalcev;
- oblikovanje ponudb na področju promocije in trženja;
- zagotavljanje potrebne tehnične pomoči za uporabo terminskih trgov in zavarovanih shem;
- zagotoviti boljši ekonomski položaj pridelovalcev grozdja;
- usklajevanje, oblikovanje in zastopanje skupnih stališč in politike z namenom varovanja skupnih interesov članov skupine v razmerju do pristojnih državnih organov, institucijah in tretjih organizacij;
- izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov, pretok strokovnih informacij in skupna predstavitev na strokovnih dogodkih.

Pričakovani rezultati:
- povečanje rasti vrednosti tržne proizvodnje
- povezanost in prepoznavnost vinogradnikov in njihove kakovosti grozdja

Povzetek:
Kmetijska zadruga Radgona z.o.o. je dobila finančno pomoč iz naslova 4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Zadruga se je zavezala, da bo za skupino proizvajalcev opravljala vse potrebno v skladu z načrtovanimi cilji.

Glavne aktivnosti:
- povezovanje in iskanje novih članov skupine proizvajalcev
- povečanje rasti vrednosti tržne proizvodnje
- priprava tehnoloških navodil, smernic in novosti
- organizacija izobraževanj

ec.europa.eu

program-podezelja.si