PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA (2)

program razvoja podezelja logo

Naziv aktivnosti:

Javni razpis za podukrep 4.1 -  podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Novogradnja skladišča in nakup strojev za prekladanje materialov

Kolektivna naložba zadruge in skupine kmetov, ki so člani zadruge

Cilji:

Z predvideno investicijo želi zadruga in člani kolektivne naložbe:

  • Povečati obseg in ceno prodaje kmetijskih proizvodov;
  • Z izgradnjo logističnega centra zmanjšati stroške logistike in zbiranja proizvodom za prodajo;
  • Povečanje odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov;
  • Lažja prodaja in višja prodajna cena;
  • Povečanje produktivnosti;
  • Izboljšati konkurečnost kmetij, ki so vključen v kolektivno naložbo;
  • Povečati zaupanje v zadrugo;
  • Izboljšati ekonomsko uspešnost vseh kmetij in zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij zlati z namenom njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti.

Namen:

Novogradnja skladišča in nakup strojev za prekladanje materialov je namenjena za prevzem rastlinskih proizvodov in pridelkov od kmetij, ki so vključene v kolektivno naložbo. Investicija ima značaj delovanja zbirnega centra in je namenjena skladiščenju in pripravi za trg primarnih rastilinskih pridelkov članov zadruge, ki so vključeni v kolektivno naložbo

Opis investiceje:

Novogradnja skladišča – objekt za skladiščenje kmetijskih proizvodov in pridelkov je zgrajen v Občini Moravske Toplice, v katastrski občini Prosenjakovci, št.katastrske občine je 88 in št.parcele 2144/1. Gre za manj zahteven objekt. Objekt je pritiličen – etažnosti P. Konstrukcija objekta je v AB izvedbi, ostrejše je leseno. AB konstrukcija je tudi temeljna plošča. Izvedena je simetrična dvokapnica s 15 stopenjskim naklonom, pokrita z valovito pločevino. Objekt je neogrevan. Tlorisno je objekt podolgovat pravokotnik maksimalnih tlorisnih dimenzij 18,00 m x 10 m.

Za potrebe nakladanja materiala v skladiščnem prostoru, ki je na novo zgrajen v Prosenjakovcih sta bila nabavljena 2 viličarja in sicer: viličar Toyota 52-8FDF 30, serijska številka 82312 in viličar Toyota 52-8FDF 25, serijska številka 80493

Vrednost investicije in delež financiranja:

Celotna vrednost naložbe znaša 176.627,93 EUR brez DDV in 203.603,27 EUR z DDV.

Financiranje: 61,604 % lastna sredstva, 38,396 % nepovratna sredstva.

 

ec.europa.eu

program-podezelja.si