Odkup

Odkup

Med osnovne dejavnosti Kmetijske zadruge Radgona, z.o.o. spada odkup MPG, goveda, telet, pujskov, prašičev, mleka, vseh vrst poljščin ter grozdja.

Odkupujemo od vseh članov in nečlanov zadruge, ki z zadrugo sodelujejo. Za vse pogodbeno sodelujoče rejce organiziramo vhlevljanje pujskov in telet na finančni obračun.

Za izvedbo odkupa v EU koristimo zbirni center v Spodnji Ščavnici in vršimo tudi uslugo za druge zadruge.

Plačilni pogoji za prodajo v EU so 15 dni, za domači trg 30 dni po dnevno tržnih cenah na dan prodaje.


Kontaktne osebe:
Franc Pintarič-GSM: 041-684-876,
Otmar Kočar-GSM: 041-684-892,
Mikl Jernej-GSM: 041-684-895

 

SetWidth1100 Izbrana kakovost 1100x1100px izbrana kakovost 2 certifikatKZ
     
NAZIV AKTIVNOSTI:
 
VKLJUČITEV V SHEMO KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"
 
POVZETEK:
 
KZ RADGONA JE ORGANIZIRALA SVOJO SKUPINO PROIZVAJALCEV GOVEDI V KATERO JE VKLJUČILA KMETE, KI USTREZAJO ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRTANA KAKOVOST"
 
DEJAVNOSTI:
 
ZAKLJUČEN KROG OD KMETA DO POTROŠNIKA PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST" - IZOBRAŽEVANJE, VKLJUČEVANJE IN CERTIFICIRANJE VSEH ČLENOV V VERIGI
 
CILJI:
 
PONUDITI TRGU PREKO NAŠIH KUPCEV GOVEJE MESO, KI USTREZA ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"
 
PRIČAKOVANI REZULTATI:
 
ZARADI PREPOZNAVANJA SHEME KAKOVOSTI DOSEGANJE BOLJŠIH USPEHOV NA JAVNIH RAZPISIHIN USPEŠNO DOGOVARJANJE ZA POSLOVANJE Z JAVNIMI USTANOVAMI PO DOLOČENIH SKLOPIH
 
POVEZAVE:
 
SPLETNA STRAN EVROPSKE KOMISIJE EC EUROPA (Kmetijstvo in razvoj podeželja) https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl