B) ŠKROPILNI PROGRAM - KZ RADGONA 2019

 

1.) Po napovedi prognostične službe, mladike 10-15 cm, približno 10-15. maj

FOLPAN 80wdg 1,5 kg/ha ali DELAN PRO 3 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha (Pepelin, Cosan, Kumulus, Pol-sulfur, Thiovit jet ali Močljivo žveplo), v primeru oidija na rozgah KARATHANE GOLD 0,5 L/ha

2.) Čez 5-7 dni, mladike 20-30 cm

ORVEGO 1L/ha ali VALIS F 1,5 kg/ha ali MOXIMATE 2,5 kg/ha ali PROFILUX 2,5 kg/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha (ob ugodnih pogojih SERCADIS 0,2 L/ha ali KUSABI 0,2 L/ha ali VIVANDO 0,2 L/ha)

3.) Čez 10-12 dni

TWINGO 3 kg/ha ali VALIS F 1,5 kg/ha ali ORVEGO 1 L/ha + VIVANDO 0,2 L/ha ali KUSABI 0,2 L/ha ali SERCADIS 0,2 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

4.) Čez 10-12 dni

FORUM STAR 2kg/ha ali SFINGA EXTRA 2 kg/ha ali TWINGO 3kg/ha + LUNA 0,4 L/ha ali COLLIS 0,5 L/ha ali CUSTODIA 0,5 L/ha ali FOLICUR 0,33 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

5.) Čez 10-12 dni

FORUM STAR 2 kg/ha ali SFINGA EXTRA 2 kg/ha ali VALIS F 1,5 kg/ha + FALCON 0,4 L/ha ali NATIVO 0,2 kg/ha ali LUNA 0,4 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha + obvezno škropljenje proti škržatkom oz. rumenicam SIVANTO 0,5 L/ha ali RELDAN 1 L/ha ali PYRINEX 1 L/ha

6.) Čez 10-12 dni

MILDICUT 4 L/ha ali ORVEGO 1 L/ha ali FORUM STAR 2 kg/ha + FALCON 0,4 L/ha ali NATIVO 0,2 kg/ha ali KUSABI 0,3 L/ha ali DYNALI 0,65 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

7.) Čez 10-12 dni

MILDICUT 4 L/ha ali VALIS F 1,5 kg/ha ali PERGADO F 2,5 kg/ha ali AMPEXIO 0,5 kg/ha + KUSABI 0,3 L/ha ali DYNALI 0,65 L/ha ali VIVANDO 0,2 L/ha ali FOLICUR 0,4 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha + drugi rod grozdnih sukačev RELDAN 1 L/ha ali PYRINEX 1 L/ha

8.) Čez 10-12 dni

PERGADO F 2,5 kg/ha ali PERGADO C 5 kg/ha ali AMPEXIO 0,5 kg/ha + FOLICUR 0,4 L/ha ali VIVANDO 0,2 L/ha ali KUSABI 0,3 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

9.) Čez 10-12 dni

CABRIO TOP 2 kg/ha ali PERGADO C 5 kg/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

10.) Čez 10 dni

CUPRABLAU Z 3 kg/ha ali CUPROVIN 2 kg/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha