Organiziranost zadruge

Zadruga je registrirana kot z.o.o. (zadruga z omejeno odgovornostjo)
 
Organi zadruge so:
- občni zbor
- upravni odbor
- predsednik zadruge
- nadzorni odbor
- direktor
 
Predsednik zadruge:
- Sašo Peček – predsednik upravnega odbora
 
Člani upravnega odbora:
 • - Fašalek Marko
 • - Hamler Ana
 • - Merčnik Boris
 • - Mlinarič Stanko
 • - Ploj Janez
 • - Rožman Gregor
 • - Senekovič Robert
 • - Vogrin Rok
 • - Vrzel Blaž
 • - Hari Aleš – izvoljen s strani delavcev, članov zadruge
 
Člani nadzornega odbora:
 •  -Grobnik Franc– predsednik
 • - Fras Emil
 • - Elb Drago