A) ŠKROPILNI PROGRAM (uporaba Al-fosetila = Mikal ali Momentum) KZ RADGONA 2019

 

• Po napovedi prognostične službe, mladike 10-15 cm, približno 10 -15. maj

FOLPAN 80wdg 1,5 kg/ha ali DELAN PRO 3 l/ha + žveplov pripravek (Pepelin, Cosan, Kumulus, Pol-sulfur, Thiovit jet ali Močljivo žveplo) 3 kg/ha (oidij na rozgah= Karathane gold 0,5 l/ha)

• Čez 5-7 dni, mladike 20-30 cm

TWINGO 3 kg/ha ali MOXIMATE 2,5kg/ha ali PROFILUX 2,5 kg/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha (v primeru ugodnih pogojev= SERCADIS 0,2 l/ha ali VIVANDO 0,2 l/ha)

• Čez 10-12 dni

MIKAL FLASH 4 kg/ha ali MOMENTUM TRIO 3kg/ha ali MIKAL PREMIUM 3kg/ha(odvisno od vremenskih pogojev) + VIVANDO 0,2 L/ha ali FOLICUR 0,33 l/ha ali CUSTODIA 0,5 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

• Čez 10-12 dni

MIKAL PREMIUM 3 kg/ha ali MOMENTUM TRIO 3 kg/ha ali MIKAL FLASH 4 kg/ha + LUNA 0,4 L/ha ali CUSTODIA 0,5 L/ha ali COLLIS 0,5 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

• Čez 12 dni

MIKAL PREMIUM 3 kg/ha ali MOMENTUM TRIO 3 kg/ha ali MIKAL FLASH 4 kg/ha + FALCON 0,4 L/ha ali NATIVO 0,2 kg/ha ali LUNA 0,4 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

• Čez 12 dni

FORUM STAR 2 kg/ha ali SFINGA EXTRA 2 kg/ha ali ORVEGO 1 L/ha + FALCON 0,4 L/ha ali NATIVO 0,2 kg/ha ali LUNA 0,4 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha + škropljenje proti škržatkom oz. rumenicam SIVANTO 0,5 L/ha ali RELDAN 1 L/ha ali PYRINEX 1 L/ha

• Čez 10-12 dni

FORUM STAR 2 kg/ha ali SFINGA EXTRA 2 kg/ha ali ORVEGO 1 L/ha ali MILDICUT 4 L/ha + KUSABI 0,3 L/ha ali DYNALI 0,65 L/ha ali SPIROX D 0,5 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

• Čez 10-12 dni

MILDICUT 4 L/ha ali PERGADO F 2,5 kg/ha ali AMPEXIO 0.5 kg/ha ali PERGADO C 5 kg/ha + KUSABI 0,3 L/ha ali VIVANDO 0,2 L/ha ali FOLICUR 0,4 L/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha + grozdni sukač 2.rod RELDAN 1 L/ha ali PYRINEX 1L/ha

• Čez 10-12 dni

CABRIO TOP 2kg/ha ali PERGADO C 5kg/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha

• Čez 10-12 dni

CUPRABLAU Z 3 kg/ha ali CUPROVIN 2 kg/ha + žveplov pripravek 3 kg/ha