Izbrana Kakovost

SetWidth1100 Izbrana kakovost 1100x1100px izbrana kakovost 2 certifikatKZ
     

 

NAZIV AKTIVNOSTI:

VKLJUČITEV V SHEMO KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"

POVZETEK:
KZ RADGONA JE ORGANIZIRALA SVOJO SKUPINO PROIZVAJALCEV GOVEDI V KATERO JE VKLJUČILA KMETE, KI USTREZAJO ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRTANA KAKOVOST"

DEJAVNOSTI:
ZAKLJUČEN KROG OD KMETA DO POTROŠNIKA PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST" - IZOBRAŽEVANJE, VKLJUČEVANJE IN CERTIFICIRANJE VSEH ČLENOV V VERIGI

CILJI:
PONUDITI TRGU PREKO NAŠIH KUPCEV GOVEJE MESO, KI USTREZA ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI "IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE"

PRIČAKOVANI REZULTATI:
ZARADI PREPOZNAVANJA SHEME KAKOVOSTI DOSEGANJE BOLJŠIH USPEHOV NA JAVNIH RAZPISIHIN USPEŠNO DOGOVARJANJE ZA POSLOVANJE Z JAVNIMI USTANOVAMI PO DOLOČENIH SKLOPIH

POVEZAVE:
SPLETNA STRAN EVROPSKE KOMISIJE EC EUROPA (Kmetijstvo in razvoj podeželja)

SPLETNA STRAN PRP www.program-podezelja.si/si/