Organiziranost zadruge

Zadruga je registrirana kot z.o.o. (zadruga z omejeno odgovornostjo)
 
Organi zadruge so:
- občni zbor
- upravni odbor
- predsednik zadruge
- nadzorni odbor
- direktor
 
Predsednik zadruge:
- Sašo Peček – predsednik upravnega odbora
 
Člani upravnega odbora:
- Fašalek Marko
- Flisar Ivan
- Hamler Ana
- Kegl Darko
- Mlinarič Stanko
- Plohl Jože
- Rožman Gregor
- Senekovič Robert
- Vogrin Rok
- Hari Aleš – izvoljen s strani delavcev, članov zadruge
 
Člani nadzornega odbora:
 -Fras Emil – predsednik
- Merčnik Boris
- Režonja Franc