ZAKLJUČNA ŠKROPLJENJA VINSKE TRTE

Počasi se zaključuje letošnja škropilna sezona, ki je bila zelo zahtevna. V mesecu maju in v prvi polovici junija so bili izredni pogoji za okužbo s peronosporo. V vinogradih, ki jih je prizadela toča pa je bila zaščita še toliko bolj zahtevna. Letos bo trgatev zaradi vročega vremena spet zgodnejša, rane sorte so že v fazi mehčanja, nekatere sorte so se že začele barvati. Pri zadnjih škropljenjih upoštevajte karenco pri posameznih pripravkih.

V tem času lahko proti peronospori uporabite enega od naslednjih pripravkov: Pergado F ali Pergado C ali Ampexio + kontaktni pripravek ali Mildicut ali Videryo ali Sanvino ali Orvego. Priporočamo dodati še enega od bakrenih pripravkov v polovičnem odmerku (Cuprablau ali Cuprovin ali Nordox ali Badge). Pri zadnjem škropljenju uporabite bakrene pripravke v polnem odmerku. Pri aromatičnih sortah, kjer se bakru izogibamo, pa uporabite pripravke s kratko karenco (Mildicut).

Lahko uporabite tudi kombinirane pripravke, ki poleg peronospore delujejo tudi proti oidiju: Universalis ali Cabrio top.

V tem vročem in soparnem vremenu je zelo nevaren oidij, ki nas lahko še vedno preseneti vse do mehčanja grozdnih jagod. Sedaj uporabite enega od naslednjih pripravkov: Spirox D ali Custodia ali Dynali ali Nativo ali Folicur ali Luna experience ali Luna max ali Prosper + Folicur ali Kusabi. Tem pripravkom dodajte še Karathane gold ali žveplov pripravek v polnem odmerku. Dobro delovanje v coni grozdja ima tudi eko pripravek Vitisan.

V fazi mehčanja oziroma barvanja grozdnih jagod je tudi čas za škropljenje proti gnilobi ali botritisu. Priporočamo škropljenje v coni grozdja v polovičnem odmerku z enim od naslednjih pripravkov: Switch ali Teldor ali Zenby ali Prolectus ali Scala ali Cantus. Najkrajšo karenco ima Prolectus – 14 dni.