ŠKROPLJENJE TRTE PO CVETENJU

Trta sedaj intenzivno raste, dnevni prirasti so zelo veliki. Zaradi stalnih padavin konec maja in v začetku junija se že pojavlja peronospora na listih in tudi na grozdih. S hitro rastjo grozdnih jagod pa nas lahko v vročem in soparnem vremenu hitro  preseneti  še oidij. Prve okužbe se že pojavljajo.  Priporočamo, da dobro opravite zelena dela, da lahko škropivo pride do grozdov.

V tem času po cvetenju  proti peronospori uporabite enega od naslednjih pripravkov na osnovi dimetomorfa (Forum star ali Sfinga extra ali Orvego) ali  na osnovi cimoksanila (Twingo ali Reboot ali Cymbal)) ali na osnovi Al - fosetila ( Mikal premium ali Momentum trio ali Mikal flash) ali na osnovi mandipropamida (Pergado F ali Ampexio) ali Valis F ali Sanvino ali Mildicut ali Videryo.  Priporočamo, da menjavate pripravke na osnovi aktivnih snovi.  Za zmanjšanje pozne peronospore, povečanje odpornosti proti gnilobi in esci  ter zmanjšanje rasti, se priporoča dodati tudi enega od bakrenih pripravkov  v 30 – 50 % odmerku (1 – 1,5 kg/ha).

Po cvetenju se grozdne jagode hitro debelijo, zato je v tem času zelo nevaren tudi oidij. S  toplejšim in soparnim vremenom z večjo zračno vlago se bo nevarnost za pojav oidija še povečala. Uporabite enega od naslednjih pripravkov: Custodia ali Dynali ali Talendo extra ali Kusabi ali Luna experience ali Luna max  ali Folicur ali Orius ali Tebusha ali Collis ali Sercadis ali Nativo ali Spirox D ali Difcor ali Vivando.

Sistemičnim pripravkom proti oidiju dodamo še enega od žveplenih pripravkov ali Karathane gold.

Tudi letos je potrebno opraviti vsaj eno škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki je prenašalec trsnih rumenic. Škropljenje je potrebno opraviti obvezno po končanem cvetenju, zaradi nevarnosti insekticidov za čebele. Dovoljena je uporaba enega od naslednjih pripravkov: Sivanto  0,5 l/ha ali Mospilan 375 g/ha (1x letno) ali Movento 0,7 l/ha (2x letno). Obvezno hranite račun o nakupu insekticida, ker to kontrolira inšpekcija.

V primeru pojava toče imajo prednost pripravki, ki vsebujejo folpet (Forum star, Sfinga extra, Pergado F,  Mikal premium F, …). Priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil na osnovi aminokislin in morskih alg za hitrejšo obnovo listne mase in celjenje ran ( Protifert LMW ali Algoplasmin ali Basfoliar aktiv ali Regenerin, …). Nekateri od teh pripravkov se ne mešajo s pripravkom Karathane gold.

Pred zapiranjem grozdov je smiselno uporabiti tudi enega od naslednjih pripravkov proti sivi grozdni plesni: Switch ali Teldor ali Scala ali Prolectus.