ŠKROPLJENJE TRTE PO CVETENJU in OBVEZNO ŠKROPLJENJE PROTI ŠKRŽATKOM

Trta sedaj intenzivno raste, dnevni prirasti so zelo veliki. Zaradi stalnih padavin konec maja in v začetku junija se že pojavlja peronospora na listih in tudi na grozdih. S hitro rastjo grozdnih jagod pa nas lahko v vročem in soparnem vremenu hitro preseneti še oidij. Prve okužbe se že pojavljajo. Priporočamo, da dobro opravite zelena dela, da lahko škropivo pride do grozdov.

V tem času po cvetenju proti peronospori uporabite enega od naslednjih pripravkov na osnovi dimetomorfa (Forum star ali Sfinga extra ali Orvego) ali na osnovi cimoksanila (Twingo ali Reboot ali Cymbal)) ali na osnovi Al - fosetila ( Mikal premium ali Momentum trio ali Mikal flash ali Magma triple) ali na osnovi mandipropamida (Pergado F ali Ampexio ali Pergado C) ali Valis F ali na osnovi ciazofamida (Mildicut ali Videryo.F) ali pa nova pripravka Zorvec Vinabel ali Orondis ultra. Priporočamo, da menjavate pripravke na osnovi aktivnih snovi. Za zmanjšanje pozne peronospore, povečanje odpornosti proti gnilobi in esci ter zmanjšanje rasti, se priporoča dodati tudi enega od bakrenih pripravkov v 30 – 50 % odmerku (1 – 1,5 kg/ha).

Po cvetenju se grozdne jagode hitro debelijo, zato je v tem času zelo nevaren tudi oidij. S toplejšim in soparnim vremenom z večjo zračno vlago se bo nevarnost za pojav oidija še povečala. Uporabite enega od naslednjih pripravkov: Custodia ali Dynali ali Talendo extra ali Kusabi ali Luna experience ali Luna max ali Folicur ali Orius ali Tebusha ali Collis ali Sercadis ali Nativo ali Spirox D ali Difcor ali Vivando ali Revyona.

Sistemičnim pripravkom proti oidiju dodamo še enega od žveplenih pripravkov ali Karathane gold.

Letos je pri nas potrebno obvezno opraviti vsaj dve škropljenji proti ameriškemu škržatku, ki je prenašalec trsnih rumenic. Škropljenje je potrebno opraviti obvezno po končanem cvetenju, zaradi nevarnosti insekticidov za čebele. Dovoljena je uporaba enega od naslednjih pripravkov: Sivanto prime 0,5 l/ha ali Mospilan 375 g/ha (1x letno) ter Movento 0,7 l/ha ali Mavrik 0,2 l/ha (2x letno). Letos je za zatiranje škržatkov dovoljen tudi kontakten pripravek Mavrik, ki ni strupen za čebele. Pripravek Mospilan je zaradi dolge karence smiselno uporabiti za prvo škropljenje. Za prvo škropljenje je potrebno uporabiti sistemičen pripravek (Mospilan, Sivanto, Movento), zaradi delovanja na ličinke. Prvo škropljenje bo po napovedi prognostične službe potrebno opraviti od konca junija, drugo pa pri naslednjem škropljenju ali v razmaku 10-14 dni. Obvezno hranite račun o nakupu insekticida, ker to kontrolira inšpekcija. Poleg tega morate obesiti še lepljive rumene plošče in spremljati ulov škržatkov. Če na ploščo tedensko ulovite vsaj 4 škržatke je potrebno opraviti še tretje škropljenje.

V primeru pojava toče imajo prednost pripravki, ki vsebujejo folpet (Forum star, Sfinga extra, Pergado F, Mikal premium F, Valis F, …). Priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil na osnovi aminokislin in morskih alg za hitrejšo obnovo listne mase in celjenje ran ( Protifert LMW ali Algoplasmin ali Basfoliar aktiv ali Regenerin ali Almagerol, …). Nekateri od teh pripravkov se ne mešajo s pripravkom Karathane gold.

Pred zapiranjem grozdov je smiselno uporabiti tudi enega od naslednjih pripravkov proti sivi grozdni plesni ali botritisu: Switch ali Teldor ali Scala ali Zenby ali Pyrus.