JESENSKO ŠKROPLJENJE ŽIT PRED PLEVELI

Začela se je setev ozimnih žit. V primeru, da se bo lepo vreme še nadaljevalo je potrebno izkoristiti tudi varstvo pred pleveli v jesenskem času. Prednost jesenskega zatiranja plevelov pride najbolj do izraza na težkih tleh, ki so spomladi velikokrat prevlažna in neprehodna za kmetijsko mehanizacijo. V primeru tople in mile zime kasnejša spomladanska škropljenja pogosto niso dovolj učinkovita proti navadnemu srakopercu ali pahovki (Apera spica venti ), ki se je v zadnjih nekaj letih zelo razširila na naših njivah. Za uspešno varstvo pred pleveli je pomembno, da je opravljeno dovolj zgodaj, ko pleveli še niso konkurenčni. Pravočasna odstranitev plevelov omogoča žitom dobro in nemoteno razraščanje ter razvoj, kar pomembno vpliva na pridelek. V večletnih poskusih so v primerjavi s spomladanskim škropljenjem dosegli za 10% višje pridelke.

Herbicide v jeseni lahko uporabimo, ko je dnevna temperatura v času škropljenja vsaj 5 stopinj Celzija, ponoči pa naj ne pade pod 0 stopinj Celzija. Pravi čas za škropljenje je po vzniku žit, ko se že vidijo vrste in žita razvijejo do 3 prave liste ter še ne razraščajo. Travni pleveli naj bodo v fazi kalitve, širokolistni pa največ v fazi 2-6 listov.

Po vzniku posevkov lahko uporabimo enega od naslednjih pripravkov (dovoljeni na VVO):

- Trinity 2 l/ha (pšenica, ječmen, rž, tritikala)   ali

- Boxer 3 l/ha + Bizon 0,5 l/ha (pšenica, ječmen)   ali

- Bizon 1 l/ha (pšenica, ječmen, tritikala, rž, pira) ali

- Alister new 1 l/ha (pšenica)

Pred ali po vzniku pšenice in ječmena lahko uporabite tudi nov pripravek (dovoljen na VVO):

- Flash 500 SC   0,28 l/ha