4. OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte:

MODRI PINOT  bo v TOREK 6.9.2022

Potrebna je obvezna je najava na tel. št. 02 561 13 40 – klet Kodelič.