3. OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte:

BELI PINOT  bo v soboto 3.9.2022 in nedeljo 4.9.2022

Potrebna je obvezna je najava na tel. št. 02 561 13 40 – klet Kodelič.