2. OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA


Odkup grozdja sorte:

CHARDONNAY IN BELI PINOT bo v četrtek 16.9, petek 17. 9. in  v soboto 18.9.2021

Najava je obvezna na telefonsko št. 02 561 13 40

Na prevzemno mesto pride ena oseba ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov vezanih na COVID – 19.