1. OBVESTILO O ODKUPU GROZDJA

Odkup grozdja sorte:

RANINA;  torek 7.9;  sreda 8.9 in četrtek 9.9.

RIZVANEC; petek 10.9.

Najava je obvezna na telefonsko št. 02 561 13 40

 

Na prevzemno mesto pride ena oseba ob upoštevnju vseh zaščitnih ukrepov  vezanih na COVID – 19.