Odkup

Med osnovne dejavnosti Kmetijske zadruge Radgona, z.o.o. spada odkup MPG, goveda, telet, pujskov, prašičev, mleka, vseh vrst poljščin ter grozdja.

Odkupujemo od vseh članov in nečlanov zadruge, ki z zadrugo sodelujejo. Za vse pogodbeno sodelujoče rejce organiziramo vhlevljanje pujskov in telet na finančni obračun.

Za izvedbo odkupa v EU koristimo zbirni center v Spodnji Ščavnici in vršimo tudi uslugo za druge zadruge.

Plačilni pogoji za prodajo v EU so 15 dni, za domači trg 30 dni po dnevno tržnih cenah na dan prodaje.


Kontaktne osebe:
Franc Pintarič-GSM: 041-684-876,
Otmar Kočar-GSM: 041-684-892,
Mikl Jernej-GSM: 041-684-895